Các bước chuẩn bị kiểm định xe nâng người

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ MINH HẢI 12/01/2018
cac-buoc-chuan-bi-kiem-dinh-xe-nang-nguoi

1.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.

1.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị. Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:
1.2.1. Khi kiểm định lần đầu:
– Lý lịch, hồ sơ của thiết bị: phải thể hiện được loại, mã hiệu; số chế tạo; năm chế tạo; nhà chế tạo; tải trong nâng và số người được phép nâng; loại dẫn động; loại điều khiển; vận tốc nâng hạ; vận tốc di chuyển và đặc trưng kỹ thuật chính các hệ thống của thiết bị;
– Các bản vẽ có ghi các kích thước chính;
– Bản vẽ nguyên lý điện điều khiển;
– Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố;
– Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.

1.2.2. Khi kiểm định định kỳ:
– Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước;
– Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

1.2.3. Khi kiểm định bất thường:
– Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;
– Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng. Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại 7.2 của quy trinh này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ xung.

1.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.

1.4. Xây dựng và thống nhất biện pháp an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN